SPØTTRUP BORG

Hent PDF her

Spøttrup er Danmarks bedst bevarede middelalderborg med voldgrave og fæstningsværker. Borgen menes at være færdiggjort omkring 1520, men det vides ikke præcist. Den tilhørte Viborg bispen.

Under reformationen fængslede kongen de katolske biskopper, og borgen kom under kronen.

I 1579 overtog Below godset bestående af 74 bøndergårde, 4 møller og en birkeret.

Efter familien Below havde Rozenkrandtz i nogle år fra starten af 1700 tallet.

Hen mod midten af 1800 tallet havde Spøttrup skiftende ejere og borgen forfaldt langsomt indtil 1937, hvor staten købte borgen og satte den i stand.