Savværkets øvrige bygninger.  
   
Alle bygningerne er på en PDF fil

Der er en hal til træ.

 

Et kontor
Et par mandskabsbarakker.

Skorstenene er en lille stump malet isolering fra en ledning