Om at sætte højde på banen

 
I første øvelse laver vi en plade 1000 mm x 600 mm. lav en bane med et vigespor som på billedet.
   
Når banen er færdig, skal vi have skilt det stykke fra, hvor stigningen skal være. Brug til at afbryde rundingen i den ene ende.
Klik så på og derefter på det sted på sporet, der skal højest over pladen. Her er det stykket længst væk fra skiftesporet.
Nu skal du gerne kunne klikke på Calculate gradient. Hvis den ikke er mærket af, får du ingen stigning, men hele sporstykket får den angivne højde. Kør så højden op, til stigningen (gradienten) er 20 promille = 2 %.
Her er den i 3D view.

Gør det samme i den anden ende af banen.

Nu skal du samle den højeste del af banen. Klik på og prøv at samle sporene. der kommer en lille sort trekant, for sporene er i forskellig højde og kan ikke samles umiddelbart.
Prøv at markere det lige sporstræk og flytte det lidt væk. Brug nu Connect igen, først på de lige spor og så på det buede. Connect den anden ende af strækningen.

Bemærk at sporene stadig er adskilte nede ved stationsområdet.

Her i 3 D. Det er ikke særlig tydeligt med den lave højde, men som banen er kan stigningen ikke blive ret meget højere. Sporet svæver frit i luften. Det skal der laves om på.
Marker den høje del af banen.
   
Gå ind i menuen Special og vælg Ramp/pillar
Så kommer vinduet Create ramp  Den øverste skyder viser bredden på rampen foroven. Den næste vinkelen på siderne. ved 90 ̊ går den lodret ned.

Under Colours kan du vælge farver på rampen. Som du kan se på næste billede har jeg valgt nogle ikke særlig pæne.

Når du er tilfreds klikker du ok.

Connect de sidste spor og prøv at se modellen i 3 D. Et fuldt færdigt og køreklart layout.